1_b.png

Digitálne technológie vo vašom biznise

29.05.-Digitálne-technológie-vo-vašom-biznise_RP_ŽILINA(FB-cover).jpg

 

Nové digitálne technológie menia všetko a zmenili aj spôsob, akým sa komunikuje so zákazníkmi a pracuje v tíme. Ich ovládnutie a využívanie je pre úspešný biznis dôležité. Preto vám na praktických príkladoch ukážeme, ako tieto technológie jednoducho a rýchlo implementovať vo vlastnej firme.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ

  • na ktoré digitálne zručnosti sa zamerať
  • umelá inteligencia, virtuálna realita a ďalšie
  • nástroje na prácu s klientom, komunikáciu vo firme a riadenie tímu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Andrej Rybovič – spoluzakladateľ startupu MindBox VR (marketing, komunikácia s partnermi, predaj), sa viac ako sedem rokov venuje podpore rozvoja podnikania a je nadšencom nových technológií a nástrojov, ktoré využíva v každodennom pracovnom nasadení.

KEDY

29.05.2019

15:00 - 19:00 hod.

KDE

NOWORK.SK

(co-workingové centrum)

Štefánikova 206/3, 3. poschodie

029 01 Námestovo

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 27.05.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené