1_b.png

DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA Ako ju prežiť.

14.03.-DIGITÁLNA-TRANSFORMÁCIA-Ako-ju-prežiť_KE-(FB-cover).jpg

 

Na našom seminári vás oboznámime s výhodami digitálnej transformácie a na základe praktických skúseností osvetlíme, ako môže pomôcť vášmu obchodu, lepšiemu pochopeniu správania sa vašich zákazníkov, manažovaniu ľudských i finančných zdrojov a následne optimalizácii vašich nákladov a zvýšeniu príjmov.

ČO SA DOZVIETE?

  • pojem digitálna transformácia, ste na ňu pripravení?
  • budúcnosť integrovaných podnikových systémov
  • ako dáta ovplyvňujú chod firmy a obchod
  • inbound a outbound marketing
  • PaaS a cloud-based riešenia vo firme
  • podnikové riešenia na mieru - áno či nie
  • agilné myslenie - ako znížiť „time to market“

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Miroslav Ivaničko - konateľ softvérovej spoločnosti localhost.company, ktorá sa špecializuje na tvorbu softvérových riešení pre zabehnuté podniky ako aj pre Startupy. So svojou viac ako 15-ročnou praxou v odbore systémového špecialistu sa venuje problematike PaaS a Cloudových riešení.

KEDY?

14.03.2019

14:00 - 18:00 hod.

KDE?

Košická regionálna komora SOPK

(budova WAGON SLOVAKIA Košice)

Bencúrova 13

040 01 Košice

KONTAKT:

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 11.03.2019 do 16.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené