1_b.png

DESIGN THINKING - pochopte budúcich zákazníkov

21_1 DESIGN THINKING – pochopte budúcich zákazníkov_AP KE (FB cover).jpg

 

Chcete vedieť, ako kreatívne riešiť prekážky v začiatkoch podnikania? Na workshope objasníme metódu Design thinking, ktorá je aplikovateľná  nielen pri tvorbe nových produktov a služieb,  ale aj pri riešení podnikateľských výziev. Naučte sa klásť správne otázky, aby váš budúci podnikateľský zámer dával zmysel.

DOZVIETE SA

  • pochopenie základov metodiky Design thinking
  • zadefinovanie najčastejších problémov začínajúceho podnikateľa
  • vytvorenie riešení a východísk pre začínajúceho podnikateľa
  • testovanie využiteľných riešení v praxi

VÁŠ LEKTOR JE

Ing. Pavol Miroššay je výkonným riaditeľom Košice IT Valley s viac ako 10 ročnými skúsenosťami s IT a projektovým manažmentom. Pôsobí aj ako hodnotiteľ startupov a podnikateľských nápadov v rámci Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM a školiteľ metodológie Design thinking.

KEDY

21. 1. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

UVP TECHNICOM

B. Němcovej 5

040 02 Košice

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Košice: ap.ke@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 20. 1. 2020 do 12.00 hod


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené