1_b.png

Dá sa podnikať ekologicky? Toto sú príbehy žien, ktoré to dokázali

26_5-Dá-sa-podnikať-ekologicky--AP-(FB-cover).jpg

 

Podnikanie a ekológia, dá sa to skĺbiť? Predstavíme vám tri podnikateľky, ktoré sa touto cestou vydali a uspeli.

ČO SA DOZVIETE?

  • myšlienka eko-podnikania: je to ťažšia cesta?
  • aké boli ich začiatky podnikania
  • akým problémom museli čeliť

VAŠIMI LEKTORKAMI BUDÚ

Lenka Petrovičová sa rozhodla riešiť zdravotné problémy svojho synčeka prírodnou cestou. S manželom založili prírodnú kozmetiku Ťuli a Ťuli. Chcú pomáhať a nezaťažovať životné prostredie.

Alena Horváthová - spoluzakladateľka sobi.eco. Venuje sa produktom z recyklovaného textilu a plastov, navyše do výroby zapájajú aj znevýhodnených ľudí.

Zuzana Knollová - zakladateľka bezobalového obchodu v Nitre. Špajza je projekt, vďaka ktorému si môžu zákazníci nakúpiť eko potraviny a produkty bez plastov.

KEDY?

26.5.2021

16:00 - 18:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát ).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 25.5.2021 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené