1_b.png

Dá sa podnikať ekologicky? Toto sú príbehy žien, ktoré to dokázali

26_5-Dá-sa-podnikať-ekologicky--AP-(FB-cover).jpg

 

Podnikanie a ekológia, dá sa to skĺbiť? Predstavíme vám tri podnikateľky, ktoré sa touto cestou vydali a uspeli.

ČO SA DOZVIETE?

  • myšlienka eko-podnikania: je to ťažšia cesta?
  • aké boli ich začiatky podnikania
  • akým problémom museli čeliť

VAŠIMI LEKTORKAMI BUDÚ

Lenka Petrovičová sa rozhodla riešiť zdravotné problémy svojho synčeka prírodnou cestou. S manželom založili prírodnú kozmetiku Ťuli a Ťuli. Chcú pomáhať a nezaťažovať životné prostredie.

Alena Horváthová - spoluzakladateľka sobi.eco. Venuje sa produktom z recyklovaného textilu a plastov, navyše do výroby zapájajú aj znevýhodnených ľudí.

Zuzana Knollová - zakladateľka bezobalového obchodu v Nitre. Špajza je projekt, vďaka ktorému si môžu zákazníci nakúpiť eko potraviny a produkty bez plastov.

KEDY?

26.5.2021

16:00 - 18:00 hod

KDE?

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk tel.: 0918 199 865

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 20.5.2021, do 14.00 hod.


Motivačná aktivita, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené