1_b.png

Content marketing

Content-marketing,-BB-(FB-cover).jpg

 

Aj vy si chcete v online svete vytvárať obsah, ktorý budú ľudia pravidelne vyhľadávať a zdieľať? Na našom bezplatnom skupinovom odbornom poradenstve, ktoré sa bude konať 28.02.2019, sa dozviete o tom, čo všetko v sebe ukrýva stratégia s názvom Content marketing.

S lektorkou Jankou Beerovou si ukážete techniku, akou vytvoríte plný a hodnotný obsah, ktorým si zaručene získate oveľa viac zákazníkov na opakované nákupy. Počas workshopu si spolu prejdete techniku tvorby blogových článkov, tvorby videí, fotografií a rôznych obrázkov (gify, cinemagrafy), poviete si, ako správne vytvoriť infografiky či vzdelávacie e-mail kampane.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.


ČO SA DOZVIETE?

 • ako tvoriť blogové články
 • ako tvoriť videá
 • ako tvoriť fotografie a rôzne typy obrázkov (gify, cinemagrafy)
 • ako tvoriť e-booky
 • ako tvoriť vzdelávacie e-mail kampane
 • ako tvoriť infografiky, persóny
 • všetko o obsahovom audite, redakčnom kalendári a plánovaní, distribúcii obsahu a jeho vyhodnocovaní.

KTO VÁS BUDE ŠKOLIŤ?
Jana Beerová sa venuje médiám, reklame, marketingu a public relations viac ako 15 rokov. Žije v Košiciach. Pôsobila vo viacerých printových a online médiách. Je spolumajiteľkou marketingovej a PR agentúry LEMUR, kde sa spolu s tímom venujú návrhom a realizáciám kampaní pre firmy a organizácie z celého Slovenska. Medzi ich klientmi nájdete menšie i väčšie firmy, kultúrne inštitúcie, IT spoločnosti, či letisko. Najradšej má tvorbu komplexných stratégií, projektové plánovanie a hľadanie prepojení medzi svetom offline a online.

 

KEDY?
28.2.2019, 9:00 - 18:30 hod.

 

KDE?
Tajovského 10, 974 01  Banská Bystrica

 

KONTAKT: npint_bb@npc.sk

Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli.

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené