1_b.png

Content marketing a copywriting. Od teoretických základov po praktické zručnosti

16_18_22-2 Content marketing a copywriting RP (FB cover).jpg

 

Kapacita tohto podujatia bola naplnená. Z toho dôvodu sme registráciu na podujatie zastavili 12.2. o 13.30 hod.

Viete čo je to content marketing? Ako ho zaradiť do celkove digitálnej a online stratégie? Prečo je tvorba obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO? Na tieto otázky vám odpovieme na našej sérii podujatí. Budeme sa učiť tvoriť kvalitný a rôznorodý obsah na web. Na záver si vyskúšame písanie textov aj prakticky. Aby vaše texty ľudia nielen čítali, ale ich aj zdieľali. 

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 12. 2. do 24:00 hod (Kapacita tohto podujatia bola naplnená. Z toho dôvodu sme registráciu na podujatie zastavili 12.2. o 13.30 hod.) 

Kontakt: podujatie@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Detailný harmonogram sérii podujatí:

Téma č. 1  - Základy content marketingu

16. 2. 2021 / 16:00 – 20:00 hod.

Content marketing je slovo, s ktorým sa stretol už hádam každý, kto sa aspoň okrajovo zaujíma o online marketing. Čo si však presne pod týmto pojmom predstaviť? Ako zaradiť content marketing do celkove digitálnej stratégie? Prečo je tvorba obsahu neoddeliteľnou súčasťou SEO?

ČO SA DOZVIETE?

 • čo je content marketing a ako zapadá do celkovej digitálnej stratégie
 • content marketing ako neoddeliteľná súčasť SEO
 • proces tvorby kvalitného obsahu
 • tvorba person

Téma č. 2 – Proces tvorby kvalitného obsahu

18. 2. 2021 / 16:00 – 20:00 hod.

Na to, aby ste vedeli tvoriť kvalitný obsah, musíte vedieť pre koho ho tvoríte, s akým cieľom a kde hľadať zdroje a inšpirácie pre témy. Občas sa stane, že studňa nápadov vyschne. Čo potom? Ako zabezpečiť, aby obsah na webe nebol jednotvárny?

ČO SA DOZVIETE?

 • tvorba tém
 • kľúčové slová - analýza
 • rôzne typy obsahu
 • kde hľadať inšpiráciu
 • zostavenie redakčného kalendára

Téma č. 3  – Ako písať články

22. 2. 2021 / 16:00 – 20:00 hod.

Ako napísať článok, ktorý budú ľudia nielen čítať, ale aj ho zdieľať? Ukážeme si, aké parametre má dobrý článok spĺňať. Písanie textov si vyskúšame aj prakticky.

ČO SA DOZVIETE?  

 • ako má vyzerať dobrý článok
 • ako písať titulky
 • ako písať texty

VAŠOU LEKTORKOU BUDE

Júlia Micháleková

V praxi sa pohybuje od roku 2009. Osem rokov bola verná online marketingovej agentúre Visibility, kde začínala  s manažovaním SEO projektov. Firmu pomáhala budovať a rozvíjať a takmer 3 roky ju viedla. Taktiež pracovala na pozícii Head of Digital Marketing&Sales v Tatra banke.

V súčasnosti vedie agentúru DASE, kde sa venuje výhradne digitálnej a webovej analytike, prevažne pre zahraničných klientov.

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov deň pred podujatím.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Účasť je bezplatná.


Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené