1_b.png

Certifikujte svoj e-shop – všetko čo potrebujete vedieť

10_3 Certifikujte svoj e-shop – všetko čo potrebujete vedieť_AP+RP(FB cover).jpg

 

Chystáte sa založiť internetový obchod? Ponúkame vám mnoho odpovedí na otázky, na ktoré skôr či neskôr budete hľadať odpovede.

ČO SA DOZVIETE

 • všetko o certifikácii – druhy, pravidlá, kritériá
 • audit všeobecných obchodných podmienok a objednávkového procesu
 • informácie o prevádzkovateľovi e-shopu a o predávanom tovare/službách
 • uzatvorenie kúpnej zmluvy, práva a povinnosti zmluvných strán
 • dodacie podmienky, nadobudnutie vlastníctva tovaru
 • záručné podmienky a reklamácie, odstúpenie od zemluvy a vrátenie tovaru
 • ochrana osobných údajov
 • elektronická komunikácia a potvrdenie objednávky predávajúcim
 • najčastejšie chyby a problémy – najčastejšie pokuty SOI

Slovensko a predaj cez internet

 • ako často a čo nakupujeme a necháme si tovar doručovať
 • akým spôsobom platíme, koľko míňame a či budeme míňať viac
 • aké máme skúsenosti z nákupov

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jozef Dvorský má 20-ročné skúseností v bankovom sektore v projektoch zameraných na rozvoj bezhotovostného platobného styku, kde zastával viaceré manažérske pozície. Kombinácia technického a bankového vzdelania ho priviedla do Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC, www.bezpecnynakup.sk), kde pôsobí 12 rokov ako výkonný riaditeľ. Venuje sa problematike podpory on-line obchodov najmä v oblasti právneho poradenstva, legislatívy a marketingu.

KEDY?

22.9.2020, od 9:00 do 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.9.2020 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: : ap@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené