1_b.png

Canva-grafický program pre každého

11_2 Canva – grafický program pre každého ZA KE (FB cover).jpg

 

Chceli by ste si vytvoriť nádhernú grafiku pre vaše nápady, ale neviete ako? Vyskúšajte jednoduchý, ale pritom moderný grafický nástroj Canva, prostredníctvom ktorého si rýchlo a bezplatne vytvoríte akýkoľvek dizajn.

ČO SA DOZVIETE

 • predstavenie a základy práce v bezplatnom online grafickom editore Canva
 • vytvorenie životopisu, pozvánky alebo postu na Facebook

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • vlastný účet na www.canva.com
 • životopis v textovej forme
 • zariadenie s klávesnicou a myškou
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Šárka Patkošová- je certifikovanou lektorkou a soft-skills trénerkou v Lean In Slovakia. Pracuje aj ako Projektový implementačný manažér a Design Thinking tréner pod záštitou Grow with Google. Jej vášňou je rozvíjať a podporovať ľudí, aby mohli dosiahnuť svoje ciele a mali šťastný a naplnený život.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Na tomto praktickom workshope si krok za krokom vysvetlíme, ako funguje Canva a aké rôzne šablóny, prvky a techniky môžete využiť. Popustíme uzdu fantázii a vytvoríme si základ pre životopis, pozvánku a post na facebook. Hlavne sa však naučíme kopec užitočných trikov a tipov, ako dodať vašim nápadom nezabudnuteľnú grafickú formu!

ČO JE GRAFICKÝ EDITOR CANVA A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Canva je bezplatný program na tvorbu kvalitného grafického dizajnu na profesionálnej úrovni. Je veľmi intuitívny, takže vám dovolí vytvoriť si nádherné dizajny behom pár minút bez ohľadu na to, či ste začiatočník, alebo pokročilý užívateľ. Nájdete tu nádherné šablóny na každú príležitosť, či už ide o posty na sociálne siete, prezentácie, faktúry, vizitky a mnohé iné. Všetko čaká len na vás!

 

KEDY

11.2.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť poštou (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, P.O.BOX E17, 040 01 Košice.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.


Ukončenie registrácie:
05.02.2021 do 20:00
, alebo do naplnenia kapacity.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_ke@npc.sk .

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“,  sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené