1_b.png

INDUSTRY 4.0 - Byť inovatívny, byť SMART

23.05.-Byť-inovatívny,-byť-SMART_RP_NITRA-(FB-cover).jpg

 

Technologický boom je nezastaviteľný, Industry 4.0 si vyžaduje inovatívnosť. Znamená to byť SMART, odľahčiť ľudí, odstrániť bariéry – kľúče, drôty, káble – zrýchliť procesy a využívať bezdrôtové technológie NFC, RFID, Bluetooth a WiFi vo všetkých oblastiach života. Čo všetko môžeme zjednodušiť, aj aké sú limity a bezpečnosť nových technológií, to sa dozviete na našom podujatí.

ČO SA DOZVIETE

  • čo je Industry 4.0
  • ako implementovať I 4.0 vo firme
  • čo sú SMART technológie
  • aké vychytávky môžete využiť vo vašej firme

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Michal Červinka - technický inžinier, zakladateľ a riaditeľ Lean akadémie, biznis kouč a lektor sa venuje optimalizácii výrobných procesov a neustálemu zlepšovaniu konkurenčných výhod firiem na všetkých úrovniach riadenia. Znalosť japonských techník zavádza vo sfére pracovného aj osobnostného rozvoja

Ing. Martin Petrgál – skúsenosti v projektovom a produktovom manažmente v priemysle, v službách aj v bankovníctve aktuálne zúročuje v SBA. Zároveň podieľa na navrhovaní technických riešení za pomoci čipov NFC, bezkontaktných technológií Bluetooth, WiFi pre zjednodušenie procesov v rôznych odvetviach a bezpečnosti pomocou tienenia platobných kariet.

KEDY

23.05.2019

09:30-11:30 hod.

KDE

Výstavisko Agrokomplex

Press Centrum

Výstavná 4

949 01 Nitra

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, registrovaní účastníci získajú zároveň vstup na Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre. 

Podujatie má limitovaný počet účastníkov!!!

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 22.05.2019 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Networking - podpora sieťovania, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené