1_b.png

Branding - ako si vybudovať značku

1_10 Branding - ako si vybudovať značku_AP(FB cover).jpg

 

Kladiete si ako každý budúci podnikateľ otázku, ako budovať svoj brand? Je potrebné dať veľa peňazí do reklám? Stačí len urobiť logo? Je ešte vôbec potrebný brand? Príďte na náš workshop a zistíte ako si začať budovať značku bez veľkých nákladov a nestratiť sa tak vo svete plnej konkurencie.

ČO SA DOZVIETE?

  • čo je to branding a ako pomôže vášmu budúcemu biznisu
  • ako budovať značku aj bez veľkých nákladov
  • akú má značka hodnotu a prečo bez nej nemáte v biznise šancu

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Jaroslav Zacko – marketér, podnikateľ a konzultant. Je spoluzakladateľ reklamnej agentúry TRIAD Advertising, ktorá je na Slovensku agentúrou roka 2018. Pomáha firmám, startupom a neziskovkám budovať svoje značky.

KEDY?

1.10.2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 1.10.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný. 


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené