1_b.png

BiznisNET 2022 – expandujte do zahraničia

biznisNET-2022-(FB-cover,-s-vlajockami-a-logami,-bez-dvoch-vlajociek).jpg

 

Ako môžu veľvyslanectvá na Slovensku, obchodné komory a ďalšie inštitúcie pomôcť slovenským firmám pri expandovaní do zahraničia? Zažite náš biznisNET, získajte informácie a nové, osobné kontakty.

Máte v pláne so svojou firmou expandovať do zahraničia, alebo sa chystáte založiť biznis práve s takouto víziou? Zástupcovia veľvyslanectiev na Slovensku, obchodných komôr i ďalších inštitúcií vám prídu osobne prezentovať možnosti, ako vám môžu pomôcť, aké služby v tomto smere ponúkajú.

Podujatie je bezplatné, nie je nutná registrácia ani prihlasovanie.

NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ

Na jednom mieste, v panelových diskusiách i v jednotlivých stánkoch sa budete môcť osobne pozhovárať a nadviazať kontakty so zástupcami Rakúska, Nemecka, USA, Mexika. Možno práve tieto stretnutia vám otvoria dvere na zahraničný trh.

PROGRAM PODUJATIA

  • 9:00 – registrácia
  • 10:00 – 11:00 – Rakúsko, Nemecko + firma Be Lenka (barefoot obuv)
  • 11:00 – 11:30 - networking, coffee break
  • 11:30 – 12:30 – USA, Mexiko + firma Innovatrics (biometrické riešenia)  
  • 12:30 – 13:15 - networking, coffee break

CELODENNÝ NETWORKING v priestoroch Coworkingu NPC

Počas celého trvania nášho podujatia budete môcť absolvovať rozhovory so zástupcami obchodných komôr na Slovensku. Zistíte ako vám môžu pomôcť pri potenciálnej expanzii vášho biznisu do zahraničia, ako a prečo sa stať ich členmi.

KEDY

6.10.2022

9.00 – 13.30 hod.

KDE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Zmena programu vyhradená


Biznis NET - expand abroad

Do you want to know how the embassies in Slovakia, chambers of commerce and other institutions can help Slovak entrepreneurs with expanding abroad? Join our event biznisNET, get new information and new contacts.

Are you planning on expanding your business abroad or thinking about establishing a business with this vision?

The representatives from embassies, chambers of commerce, and other institutions from Slovakia, and abroad will be presenting the opportunities for your future successful business.  We will present successful companies as well that has already expanded, they will share their journey to become successful.

THE EVENT IS FREE OF CHARGE, AND THERE IS NO NEED TO REGISTER.

What can you expect?

In one place, in panel discussions or individually you will be able to meet and talk to the representatives of Austria, Germany, USA, Mexico. This networking event could open new opportunities for you in your future business abroad.

PROGRAM

  • 9:00 registration
  • 10:00 – 11:00 Austria, Germany + company Be Lenka (barefoot shoes)
  • 11:00 – 11:30 Networking, Coffee Break
  • 11:30 – 12:30 USA, Mexico, + company Innovatrics (biometric solutions)  
  • 12:30 – 13:15 Networking, Coffee Break

Networking in Coworking place of National Business Centre

During the event you can get information within presentation stands about the opportunities from various organizations.

WHEN

6.10.2019

9:00 – 13:30

WHERE

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A

811 09 Bratislava


Deň otvorených dverí – DOD NPC sa organizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.1 Front Office. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené