1_b.png

BIZNIS PREŠĽAPY Ako sme ušili značku Pohan

06.03.-Biznis-prešľapy-Ako-sme-ušili-značku-Pohan_AP_NR-(FB-cover).jpg

 

Prečo je prospešné hovoriť aj o neúspechu? Pretože vybudovať značku a biznis nie je otázka jedného mesiaca, ani jedného pokusu. A pretože úspech môže predchádzať aj krok vedľa či pád, pripravili sme si pre vás autentický príbeh značky POHAN. O zlyhaniach, ktoré stoja za ich dnešným úspechom, porozpráva Ivan Štosel.

ČO SA DOZVIETE?

  • koľko zlých nápadov treba na jeden dobrý
  • ako sa podniká so spoločníkmi
  • ako sa poučiť z vlastných chýb a neopakovať ich

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ?

Ivan Štosel – koordinátor projektu POHAN, ktorý stojí za vytvorením značky a prezentáciou v masmédiách. Taktiež sa podieľa na vytváraní dizajnu produktov Pohan. V minulosti pôsobil ako riaditeľ vlastnej firmy Paganus s.r.o. (Belgicko), majiteľ firmy Alex cleaning, alebo ako Fundraiser pre nadáciu Slovenská nádej dieťaťa (SLONAD) so spoluúčasťou na projektoch Červené klaunské nosy.

KEDY?

06.03.2019

17:00 - 19:00 hod.

KDE?

Soda Business Park

Novozámocká 67

949 05 Nitra

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 05.03.2019 do 12.00 h


Motivačné podujatie, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené