1_b.png

Bezpečnosť v digitálnom svete

14_4 Bezpečnosť v digitálnom svete AP NR (FB-cover).jpg

 

Dnešný tok informácií a služieb sa čoraz viac presúva do kybernetického priestoru. Ak sa teda chystáte podnikať v online prostredí, prihláste sa na náš seminár, kde vám lektor prezradí, aké nástrahy číhajú v digitálnom svete a získajte tak súhrn základných pravidiel bezpečnosti.

ČO SA DOZVIETE?

  • aké základné kybernetické riziká hrozia v mojom budúcom podnikaní?
  • internetové podvody: ako ich spoznať a brániť sa manipulácii
  • webové stránky a ich riziká

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Ing. Jaroslav Oster – pôsobí ako konzultant pre oblasť informačnej bezpečnosti a súdny znalec pre informačné technológie. Vyštudoval odbor Technickej kybernetiky na Technickej univerzite v Košiciach a postgraduálne štúdium súdneho inžinierstva v Žiline. Podieľal sa na mnohých vzdelávacích projektoch zameraných na témy informačnej a kybernetickej bezpečnosti a boja proti počítačovej kriminalite. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií.

KEDY?

3.5. 2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Online

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Nitra: ap.nr@npc.sk tel.: 0918 199 865

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 29.04.2021, do 12:00


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené