1_b.png

Ako začať podnikať bez vlastných financií

cover_3.5.-Ako-zacat-podnikat-bez-vlastnych-financii.jpg

 

Máte nápad na biznis a neviete ako vyriešiť jeho financovanie? Príďte na naše podujatie, kde so skúseným lektorom preberiete tvorbu biznis plánu a rôzne možnosti financovania vášho budúceho podnikania.

ČO SA NAUČÍTE?

  • tvorba biznis plánu / podnikateľského plánu
  • kalkulácia – oplatí sa s vašim plánom začať podnikať
  • banky a iné možnosti financovania

VAŠÍM LEKTORKOM BUDE

Ing. Ľudovít Šrenkel, PhD. – odborník na finančný manažment, projektový manažment, finančné analýzy a ohodnocovanie podnikov. Je znalcom v odboroch priemyselné vlastníctvo, ekonómia a manažment a aktuálne pôsobí na Ústave súdneho inžinierstva ŽU v Žiline.

KEDY?

3.5.2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - osobne v deň konania podujatia
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 1.5.2023 do 23:59  alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené