1_b.png

Ako vytvoriť unikátnu web stránku

28.02. Ako vytvoriť unikátnu web stránu_ŽILINA_cover.jpg

 

Príťažlivá web stránka je dnes jedným z prvých predpokladov úspešného podnikania. Poradíme vám, ako postupovať pri jej vytváraní, kedy a či použiť existujúce šablóny a zamyslíme sa aj nad tým, či je WordPress tá správna cesta. Pochopíte aj to, čo sa vás tí programátori vlastne pýtajú. 

ČO SA DOZVIETE?

  • ako identifikovať komunikačné ciele, zvoliť správny jazyk i vizuálny štýl
  • ako tvoriť jednoduché wireframy, ktoré vám pomôžu vytvoriť ucelené bloky z veľkého množstva informácií
  • prečo niečo na jednej webovej stránke očividne funguje, ale vám to vôbec nepomáha?
  • ako skontrolovať prácu kódera a čo požadovať od programátorov, aby ste web mohli pokojne využívať dlhé roky?

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Pavol Ondráš – špecialista na tvorbu webových stránok s dlhoročnými skúsenosťami. V súčasnosti pod značkou IDENTIQ pomáha malým aj veľkým firmám s digitálnou i nedigitálnou firemnou identitou a pod značkou WEBMAX s tvorbou web aplikácií.

KEDY?

28.02.2019

9:00 - 13:00 hod.

KDE?

Klubovňa Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 2622/48

010 01 Žilina

KONTAKT: 

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 26.2.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené