1_b.png

Ako vybudovať úspešnú firmu v kocke

cover_25-27.4-Ako-vybudovat-uspesnu-firmu-v-kocke.jpg

 

Máte spracovaný strategický plán vašej spoločnosti? Máte stanovené finančné parametre, podľa ktorých zistíte, že vaša firma a jej procesy fungujú efektívne?A čo vaše obchodné a marketingové oddelenie, ako fungujú?

Pozrite sa na celú problematiku z iného uhla pohľadu?

Naša expertka na plánovanie a kontroling sa podelí s účastníkmi seminára o svoje dlhoročné skúsenosti s budovaním podnikateľských projektov a ich efektívnym riadením. Poskytne aj praktické návody a odporúčania, ako si nastaviť jednotlivé kroky pre úspešné fungovanie a rozvoj podnikania. Zároveň účastníkov upozorní na chyby, ktorým by sa mali počas podnikania vyvarovať.

Harmonogram série podujatí:

  • 25.4.2023 / 9:00 – 13:00 hod. - téma č. 1  - Strategické a finančné plánovanie a kontroling
  • 26.4.2023 / 9:00 – 13:00 hod. - téma č. 2 – Organizácia podnikania a jeho procesov
  • 27.4.2023 / 9:00 – 13:00 hod. - téma č. 3 – Obchodné a marketingové plánovanie

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Po absolvovaní série vzdelávacích podujatí účastník dostane certifikát.

KDE?

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC, Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.4. do 12:00 hod

Kontakt: podujatie@npc.sk

plagat_25-27.4 Ako vybudovat uspesnu firmu v kocke2.jpg

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

POZOR DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email podujatie@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Vzdelávacie podujatie, ako jedna z foriem skupinového poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861


PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená a ich e-mailové adresy sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto vzdelávacie podujatie sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené