1_b.png

Ako vybudovať online biznis

22_2 Ako vybudovať online biznis AP (FB cover).jpg

 

Ako sa dá fungovať a zarábať aj počas koronakrízy sa dozviete na našom workshope. Získate informácie, ako preraziť s vaším budúcim biznisom aj v online svete. Dozviete sa, ako vytvoriť vlastný e-shop za pár dní a ako využiť možnosti na rýchly predaj online produktov. Posuňte svoje podnikanie do online priestoru a získajte prehľad o možnostiach, ako spropagovať svoj e-shop vášmu cieľovému publiku.

ČO SA DOZVIETE

  • ako vytvoriť e-shop z dostupných nástrojov
  • ukážka tvorby e-shopu na redakčnom systéme
  • tipy ako dosiahnuť prvé predaje

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Tomáš Kovalinka, PhD. – úspešný grafický dizajnér a marketingový stratég. Venuje sa dizajnu, tvorba webstránok a marketingových kampaní jednotlivých projektov a produktovému marketingu pre spoločnosť Fores Services.

KEDY?

22.2.2021, 16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online - Microsoft Teams

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 18.02.2021 do 22:00 hod.

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363324

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené