1_b.png

Ako vymyslieť biznis, ktorý uspeje

11.02. Biznis, ktorý uspeje_BB (FB cover).jpg

 

Kreatívny podnikateľský nápad vás môže ihneď dostať do marketingovej výhody. Dobrá biznis myšlienka je základom úspechu a predáva lepšie ako masívna reklama.

ČO SA DOZVIETE?

  • ako si vymyslieť chytľavý biznis, keď chcete začať podnikať, ale neviete s čím
  • ako už pri nápade urobiť službu /produkt neodolateľnými pre potenciálnych zákazníkov
  • ako z nápadu vytvoriť službu / produkt, aby sa predávali aj bez nákladnej kampane
  • ako nastaviť svoj podnikateľský zámer, aby sa predával sám
  • ako vyšperkovať práve váš nápad, aby bol zaujímavejší
  • aké výhody má nízkonákladový marketing pri začatí podnikania

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Kristína Strapcová - PR konzultantka pre malých a stredných podnikateľov na Strednom Slovensku. Zameriava sa na nízkonákladovú prezentáciu kvalitných služieb a produktov, pri stavaní stratégie vychádza z daností klientov, ich silných stránok a potrieb, lebo malý biznis je vždy závislý od osobnosti majiteľa.

KEDY?

11.02.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Dom služieb v Lučenci

Masarykova 7

984 01 Lučenec

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Banská Bystrica: ap.bb@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 09.02.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

Fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené