1_b.png

Ako pracovať s číslami pre efektívny chod budúcej firmy

21_10_Ako pracovať s číslami pre efektivny chod firmy_AP_TN(FB cover).jpg

 

Obávate sa práce s číslami, dátami a tabuľkami pri rozbehu vášho budúceho podnikania? Tak neváhajte a príďte na náš seminár, kde sa naučíte efektívne pracovať s dátami a tabuľky už pre vás nebudú ,,nočnou morou“ podnikania.

DOZVIETE SA

  • ako na efektívnu prácu s dátami a číslami
  • posvietime si na súčasné trendy – virtualizácia a cloud
  • zálohovanie a dostupnosť dát pre moderné podnikanie

VÁŠ LEKTOR JE

Ing. Vladimír Bolek, PhD. – vysokoškolský pedagóg, ktorý sa zaoberá informačnými a komunikačnými technológiami, podnikovými informačnými systémami a informačnou gramotnosťou. Je autorom viacerých kníh, skrípt, vedeckých a odborných článkov a vedeckých monografií. Zároveň je lektorom celoživotného vzdelávania v IT oblasti.

KEDY

21.10.2019

9:00 – 12:00 hod.

KDE

NPC Trenčín

Soblahovská 6688

911 01 Trenčín

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Trenčín: ap.tn@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.10.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.