1_b.png

Ako na svoj biznis

06.08.-Ako-na-svoj-biznis_AP_Senica-(FB-cover).jpg

 

Dobrých príkladov nie je nikdy dosť, obzvlášť, ak ide o podnikanie. O svojich začiatkoch, úspechoch i sklamaniach, o získaných skúsenostiach a vedomostiach sa s vami porozpráva skúsená koučka a mentorka. Ktovie, možno vás i namotivuje na rozbehnutie vlastného podnikania.

DOZVIETE SA

  • čo je potrebné prekonať a na čo sa treba pripraviť
  • ako sa rodí úspech z neúspechu a prvotných sklamaní
  • ako nabrať odvahu a pustiť sa do toho

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Mária Mellenová – koučka a mentorka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti vzdelávania a komunikácie, zameriava sa na rozvíjanie kreatívneho myslenia, je konzultantkou pre rast a osobnostný potenciál jedincov, zamestnancov firiem a tímovú efektivitu.

KEDY

6.8.2019

9:00-11:00 hod.

KDE

Mestský úrad Senica

Štefánikova 56

905 25 Senica

KONTAKT

Tím Akceleračného programu: ap.tt@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 5.8.2019 do 12:00 h.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajoch alebo cudzí štátny príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené