1_b.png

Ako na Instagram

17_10 Ako na Instagram_AP_PO(FB cover).jpg

 

Instagram. Kto o ňom ešte nepočul? Svoj biznis na ňom rozbehli aj tie najznámejšie slovenské spoločnosti. V súčasnosti môžu ľudia na Instagrame prezentovať svoje produkty alebo služby a využívať túto platformu ako najefektívnejší predajný kanál. Zistite ako na to aj vy.

DOZVIETE SA

  • prečo podnikať na Instagrame
  • ako si založiť biznis účet na Instagrame
  • ako by mal vyzerať reprezentatívny profil
  • check list úspešného účtu
  • kto sú influenceri a ako s nimi spolupracovať
  • potenciál Insta stories
  • čo je to IGTV
  • aké firemné nástroje Instagram ponúka
  • prečo je potrebné mať nastavený Instagram Shopping

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Daniel Shyp – konateľ a zakladateľ marketingovej agentúry MY Brand Agency. Venuje sa téme online marketingu a podnikaniu už viac ako 5 rokov. Za tento čas pracoval na reklamných projektoch pre najväčších slovenských aj zahraničných hráčov na online trhu. Medzi jeho najznámejších klientov patrí, napr. Toyota, Harley-Davidson, ExiSport, Slovenská pošta a mnohé ďalšie.

KEDY

17.10.2019

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT:

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 16.10.2019 do 12.00 h


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.