1_b.png

Ako na efektívny e-shop

cover_13.9.-Ako-na-efektívny-e-shop.jpg

 

Ak chcete začať podnikať, tak prehľadný a funkčný e-shop, na ktorom sa vie zákazník ľahko orientovať, je veľmi dobrou vizitkou vašej firmy. Prihláste sa na naše podujatie a zistite ako si vytvoriť vlastný e-shop za pár dní tak, aby bol pre vašich budúcich zákazníkov prehľadný, umožnil rýchly predaj online produktov a hlavne aby bol „user friendly“.

ČO SA NAUČÍTE? 

 • ako si vytvoriť e- shop z dostupných nástrojov
 • na čo si treba dať pozor
 • ako prepojiť e-shop zo sociálnymi sieťami
 • tipy ako dosiahnuť predaje

VAŠIM LEKTOROM BUDE

Ing. Tomáš Kovalinka – úspešný grafický dizajnér, ostrieľaný marketér a CEO agentúry Meliora.digital. Venuje sa dizajnu, tvorbe webstránok, e-shopov a marketingových kampaní jednotlivých projektov a tiež produktovému marketingu.

KEDY?

13.9.2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava 

 

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

 • v listinnej podobe  - osobne v deň konania podujatia
 • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Ukončenie registrácie: 11.9.2023 do 23:59  alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224

Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

 • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
 • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 
 • Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
  Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.
Prihlasovanie na podujatie je už ukončené