1_b.png

Ako byť zero waste v biznise - networking

28_10 Ako byť zero waste v biznise – NETWORKING_AP+RP(FB cover).jpg

 

Chystáte sa podnikať a nie je vám ľahostajná ekológia? Chceli by ste recyklovať, riešiť ekodizajn, nevytvárať žiaden odpad (zero waste)? Zistite aké podmienky sú v tomto smere na Slovensku. Naše lektorky vám vysvetlia ako naštartovať zero waste biznis, aké boli ich začiatky a chyby pri rozbiehaní ekologického podnikania u nás.

ČO SA DOZVIETE?

  • rady a tipy ako začať podnikať v súlade so zero waste
  • prečo je dôležité podnikať bez odpadu
  • ako sa dá recyklovať a renovovať v biznise

VAŠE LEKTORKY BUDÚ

Denisa Rášová – projektová manažérka SBA, ktorá sa venuje téme obehovej ekonomiky. V rámci SBA pôsobí na viacerých medzinárodných projektoch, ktoré sa snažia o popularizáciu obehového podnikania medzi MSP na Slovensku. Nedávno sa stala koordinátorkou vzniku platformy pre obehovú ekonomiku - Circular Slovakia, ktorej cieľom je reagovať na potreby podnikateľskej obce v ich prechode na obehový biznis model.

Alena Horváthová – spoluzakladateľka občianskeho združenia sobi, ktorého cieľom je podporovať ľudí v ťažších životných podmienkach, vzdelávať mladých a chrániť životné prostredie. Produkty sú vyrobené z recyklovaného textilu a recyklovaných plastov znevýhodnenými ľuďmi na Slovensku. Cieľom sobi.eco je robiť osvetu a podnecovať k ohľaduplnému správaniu sa voči planéte a ľuďom.

Martina Matejíčková – je zakladateľka značky Kakaw Co+, ktorá má za cieľ prispievať k zlepšeniu kvality života farmárov, ich rodín, ako aj komunít žijúcich v Latinskej Amerike. Vybrali si na to veľmi sympatický a chutný spôsob, legendárne kakao. Ich partnermi sú sociálne spoločnosti alebo sociálne podniky. Proaktívny hľadač riešení s pozitívnym prístupom.

Martina Mareková Kuipers – je majiteľkou značky Bartinki, ktorá neplánovane vznikla v roku 2011. Bartinki predstavuje slow fashion značku produkujúca unikátne kúsky alebo limitované edície z vintage alebo nechcených materiálov. Upcycling (vyrobiť nové zo starého) vošlo do jej života, keď zistila, že má viac ako 300kg oblečenia, topánok a doplnkov. V rámci detoxu si dala ročnú výzvu nič nenakupovať, ktorú zvládla.

Martina Horváthová - je zakladateľkou značky prírodnej kozmetiky two cosmetics, ktorá vyrába produkty ručne a z rastlinných ingrediencií.Produkty sú vhodné hlavne pre vegánov, vegetariánov, alergikov a všetkých, ktorí nechcú kŕmiť svoju pokožku syntetikou. Značka ponúka okrem oku a nosu lahodiacich produktov aj výrobky pre zero waste životný štýl.

Ivana Krištofíková – spoluzakladateľka značky nosha, ktorá vyrába školské aktovky a batohy bez kúska plastu. Noshe sú vyrobené lokálne, z prírodných materiálov. Sú ergonomické a rozložiteľné prirodzenými procesmi, napríklad vo vermikompostéroch.

KEDY?

28.10.2019, 13:00 - 16:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.10.2019 do 12:00

KONTAKTY: ap@npc.sk
Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný


Networking, ako skupinové poradenstvo - informačné a popularizačné aktivity: podpora sieťovania, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.