1_b.png

Adobe Photoshop: Rýchla retuš produktovej fotografie

27_4 Adobe Photoshop Rýchla retuš produktovej fotografie_CP KE (FB cover).jpg

 

Si fotograf, grafik alebo skúsený používateľ programu Adobe Photoshop a chceš si vylepšiť svoju digitálnu tvorbu? Tak neváhaj a prihlás sa na workshop, kde získaš znalosti potrebné pre pokročilú úpravu produktovej fotografie.

ČO SA DOZVIETE

  • predstavenie pracovného prostredia a základných nástrojov programu
  • oboznámenie s rôznymi pojmami z digitálneho spracovania fotografie
  • základy retuše produktovej fotografie pomocou vrstiev
  • odstraňovanie nedokonalostí
  • ako ukladať a exportovať  hotové návrhy

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Karolína Balášková absolvovala architektonickú tvorbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pôsobila ako technik a lektor v technologickej dielni Lab.cafe. Taktiež bola súčasťou zrodu Prusa Labu v Prahe. Aktuálne sa venuje žurnalistike pre magazín ASB. Získala aj mnohé ocenenia, jedným z nich bolo ocenenie za najlepší projekt na podujatí Hackaton Smart Mobility. Okrem Adobe Photoshop ovláda ďalšie programy ako Rhinoceros, AutoCAD, Blender a mnohé ďalšie.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Pod vedením lektorky sa najprv oboznámite s pracovným prostredím, základnými nástrojmi programu a rôznymi pojmami z digitálneho spracovania fotografie. Následne si ukážeme retušovanie pomocou vrstiev, naučíme sa odstraňovať nedokonalosti a ako zvýrazniť to, čo je na produktovej fotografii dôležité . Povieme si, do akej miery sú určité  úpravy vhodné a kedy je lepšie sa riadiť heslom „menej je viac“. Na záver si ukážeme ako ukladať a exportovať naše hotové návrhy. Workshop vyžaduje aktívny prístup k zadaniu a záujem naučiť sa niečo nové.   

ČO JE ADOBE PHOTOSHOP A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Adobe Photoshop je grafický softvér používaný na editáciu fotografií a obrázkov, tvorbu alebo úpravu rastrovej grafiky. Je najobľúbenejším grafickým editorom vďaka množstvu funkcií na úpravu rastrových obrázkov, ale aj vektorovej grafiky a rýchlemu výkonu pri renderovaní. Program disponuje rozličnými nástrojmi, ktoré umožňujú upravovať fotografie na báze vrstiev, kedy vrstvy môžu tiež pôsobiť ako masky alebo filtre. Adobe Photoshop používajú fotografi, grafici, tvorcovia videohier, architekti alebo návrhári. Viete v ňom vytvoriť plagáty, obaly, banery, webové lokality, retušovať fotografie, meniť farebnosť, pridať efekty alebo vytvoriť profesionálne grafiky.

KEDY

27.4.2021

17:00 - 20:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:


Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť poštou (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, P.O.BOX E17, 040 01 Košice.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk
     

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Ukončenie registrácie: 20.4.2021 do 20:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené