1_b.png

Adobe Illustrator pre pokročilých I.

Adobe Illustrator pre pokročilých I..png

 

Si grafik alebo ilustrátor, ktorý je pripravený tvoriť profesionálne grafické materiály, alebo len chceš svoju prácu v tomto programe zrýchliť a zefektívniť? V tom prípade je toto podujatie určené priamo pre teba. Počas workshopu ťa prevedieme pokročilejšími technikami a nástrojmi pri tvorbe vektorovej grafiky. Pozrieme sa na užitočné tipy a triky, povieme si ako importovať súbory z CAD, vyskúšame nástroje ako Apperance tool, vďaka ktorému si ľahko vytvoríme komplexnú grafiku, aj Bevel a Extrude pre pôsobivejšie ilustrácie. Posvietime si na nenápadné, no veľmi efektívne nástroje Custom Brush a Custom Pattern. Vytvoríme si logo a prevedieme ho do mock-upu, ktorý slúži ku odprezentovaniu dizajnu v realistickom podaní.

ČO JE TO ADOBE ILLUSTRATOR?

Adobe Illustrator je program na tvorbu vektorovej grafiky. Môžeme v ňom obmedzene pracovať aj s bitmapami. Je určený na vytváranie vektorových ilustrácií, objektov, loga a rôznu prácu s ním. Nenahraditeľný je pri príprave vektorovej grafiky, či už do rezacích plotrov alebo fréz. Je skvelým nástrojom pri procesoch vo výrobe reklamy. Výhodou vektorovej grafiky je jej ostrosť pri akejkoľvek veľkosti.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 18. mája 2021 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

Online – Microsoft Teams

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný program Adobe Illustrator alebo jeho trial verziu

- odporúčame pracovať na 2 monitoroch/zariadeniach, 

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich doručiť do SBA v Bratislave osobne alebo poslať poštou: Slovak Business Agency, Twin City, Karadžičova 2/A, 811 09 Bratislava.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od prihlásenia): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

 

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené