Zúčastnili sme sa veľtrhu PRO EDUCO

Počas prvých decembrových dní sa konal v Košiciach už 13. ročník medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Táto stabilná platforma prezentuje programy pre stredoškolské, vysokoškolské, postgraduálne i mimoškolské vzdelávanie. Keďže veríme v potenciál mladých ľudí boli sme aj my jeho súčasťou. Rozprávali sme o možnostiach, ktoré im vieme pri rozhodovaní o svojej budúcnosti ponúknuť.

Služby pre podnikateľov i záujemcov o podnikanie

Služby v rámci Národného podnikateľského centra môžu čerpať najmä začínajúci a etablovaní podnikatelia v rôznych štádiách životného cyklu. Časť služieb je zameraná na podporu záujemcov o podnikanie, ktorí uvažujú o komercializácii svojho nápadu či produktu. Zapojiť sa môžu zástupcovia širokej verejnosti, študenti, registrovaní nezamestnaní, mamičky na materskej a príslušníci znevýhodnených marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Hlavná odborná koordinátorka Národného podnikateľského centra v Košiciach bola súčasťou sprievodného programu PRO EDUCO, kde informovala cieľovú skupinu o bezplatnej podpore a službách, ktoré ponúkame.

„Od spustenia projektu v Košickom regióne sme poskytli naše služby viac ako 680 malým a stredným podnikom. Najväčší podiel na čerpaní služieb podnikateľom u nás predstavujú individuálne odborné konzultácie.“ Hovorí Jana Kolesárová, Hlavná regionálna odborná koordinátorka Národného podnikateľského centra Košický kraj.

20191204_094255.jpg

Národné podnikateľské centrum Košický kraj – fakty a čísla

Mimoriadny záujem i pozitívne ohlasy a skúsenosti klientov, ktorí od spustenia projektu využili bezplatné služby NPC v Košickom regióne naznačujú, že projekt si svoje ciele plní zodpovedne. Za prvé dva roky činnosti Národného podnikateľského centra v Košickom kraji možno dnes krátko sumarizovať prvé výsledky.

„V oblasti motivácie a podpory pri rozbehu podnikania sme zrealizovali celkom 41 motivačných, vzdelávacích podujatí pre 600 potenciálnych podnikateľov. Zorganizovali sme 7 Kurzov podnikateľských zručností, ktoré absolvovalo 125 účastníkov s aktívnym záujmom o podnikanie. Vždy nás poteší ak niektorí z účastníkov kurzov urobia rozhodnutie a založia si firmu. Náš tím je pripravený pomáhať im na ďalšej ceste k úspechu v ktorejkoľvek fáze ich podnikania – od vzniku podnikateľského nápadu po zabehnutú firmu.“ Dodáva Kolesárová.

Registrujte sa ako náš klient

Registrácia je podmienkou čerpania všetkých služieb, poskytovaných v rámci Národného podnikateľského centra. Služby, ktoré môžete využívať sú financované z verejných zdrojov Európskej únie. Nevyhnutnou podmienkou ich čerpania je vykonanie registrácie sa ako klient NPC elektronicky s podporou pracovníkov klientskeho centra Front Office regionálnej pobočky NPC. Poverení pracovníci zároveň overia správnosť vyplnených údajov a aktivujú identifikačný kód klienta.