Zriadili sme kontaktné miesto podpory pre rodinné podniky. Zastavte sa u nás!

Rodinné firmy sú dôležitou súčasťou podnikateľského sektora, napriek tomu nemajú takú podporu, akú by si zaslúžili. O možnostiach podpory aké ponúka Slovak Business Agency (SBA) sa teraz môžu informovať priamo na kontaktnom mieste.

Rodinné podniky tvoria tradičný a dôležitý segment malých a stredných podnikov. Mnohé po troch dekádach transformácie našej ekonomiky a súkromného podnikania čelia špecifickým výzvam ako sú generačná výmena či nástupníctvo. Preto potrebujú aj špecifickú pomoc.

Slovak Business Agency na pomoc rodinným firmám vo svojich priestoroch zriaďuje Kontaktné miesto pre rodinné podniky, na ktorom je možné získať aktuálne informácie o podpore takýmto firmám, poskytovanej na základe „Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) (DM-20/2021)“, ktorú SBA manažuje.

Okrem špecifickej informácie zameranej na rodinné podniky tu nájdete aj informácie o ostatných službách, ktoré poskytuje SBA.


Adresa kontaktného miesta

Slovak Business Agency, Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09  Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Chorváthová


SBA tak pokračuje v pomoci, ktorú začala ponúkať už dávnejšie. V rokoch 2018 až 2022 bolo v piatich výzvach podporených už 82 projektov, ktoré pomohli firmám pri realizácii generačnej výmeny.

Viac o programe a podpore rodinného podnikania nájdete TU


Rodinné podnikanie v RTVS 3

Čo robiť, pre úspešné zvládnutie generačnej výmeny? Aké sú najväčšie nástrahy rodinného podnikania? Akú rolu by mal v rámci generačnej výmeny zohrávať štát? Na tieto, ale aj ďalšie otázky priniesol pohľad Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska v relácii Klub na RTVS 3 o rodinnom podnikaní.

Reláciu môžete sledovať tu: https://www.rtvs.sk/embed/archive/17008/353217#0