Živnostníci navrhujú zmeny, dúfajú že vláda začne konať

Nová vláda Igora Matoviča dostala list od Slovenského živnostenského zväzu, v ktorom žiada o stretnutie a prejednanie situácie ohľadom koronakrízy. Aby sa podarilo zachrániť biznis pre čo najviac slovenských živnostníkov.

Pre živnostníkov a malých podnikateľov trvá obdobie neistoty a pochybnosti o ďalšej existencii už od polovice marca. Preto žiada Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) o stretnutie s novým premiérom, aby sa aj v tomto smere pohli veci vpred, nakoľko mnohé európske štáty už prijali opatrenia na podporu živnostníkov a MSP.

„Dennodenne dostávame mailové správy a prosby od živnostníkov, ktorí nemajú možnosť vykonávať svoju prácu, aby vláda myslela na to, že sa ocitli v situácií bez akéhokoľvek príjmu, bez nároku na nezamestnanecké dávky, sú zmluvne zaviazaní financovať náklady, ktoré naďalej pretrvávajú – nájom, energie, odvody, poplatky, ale aj mzdy a odvody za svojich zamestnancov. Častokrát zamestnávajú aj rodinných príslušníkov a tak sú celé ich rodiny v situácií veľkej neistoty z budúcnosti. Práve teraz očakávajú podporu od štátu, aby prežili“, napísal v oficiálnej tlačovej správe prezident SŽZ Stanislav Čižmárik.

Zväz pripravil aj svoje návrhy, ktoré by mohli pomôcť:

  • Zrušenie platieb sociálnych a zdravotných odvodov SZČO dočasne na obdobie troch mesiacov (za marec – apríl - máj), pričom tieto platby navrhujeme následne rozpočítať (pomerne navýšiť) platby odvodov počas nasledujúcich 18 mesiacov, počnúc od júna 2020. Uvítali by sme aj ich úplné oslobodenie od platieb týchto odvodov za 3 mesiace, ale o tom je čas hovoriť, keď sa ustáli situácia okolo pandémie.
  • Kompenzáciu príjmov pre všetky SZČO, ktoré stratili príjmy z dôvodu povinného uzatvorenia prevádzok alebo obmedzenia styku osôb v rámci preventívnych opatrení (skupina podnikateľov sa dá určiť podľa nariadení UVZ a krízového štábu.) Táto kompenzácia by mohla predstavovať fixnú sumu, napr. 1.500 EUR alebo určitý pomerný, percentuálny podiel z príjmov, ktoré SZČO dosahovala v predchádzajúcom roku podnikania. V prípade predĺženia preventívnych opatrení na viac ako 3 mesiace by mohla byť kompenzácia vyplatená opakovane.
  • Príspevok zo strany štátu na úhradu min. 70% náhrady mzdy pre zamestnancov živnostníkov a malých podnikov, ktorí nemôžu/nesmú zamestnancom prideľovať prácu, z dôvodu povinného uzatvorenia prevádzok alebo obmedzenia styku osôb v rámci preventívnych opatrení – teda v prípade tzv. prekážok na strane zamestnávateľa (skupina podnikateľov sa dá určiť podľa nariadení UVZ a krízového štábu). Jednalo by sa o náhrady mzdy za mesiace trvania preventívnych opatrení pre zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.
  • Oslobodenie výplat a náhrad mzdy vyplatených zamestnancom vyššie určenej skupiny živnostníkov a malých podnikov, v prípade prekážok na strane zamestnávateľa od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu.
  • Poskytnutie preklenovacích bezúročných pôžičiek na prevádzkové náklady živnostníkov a malých a stredných podnikov, prostredníctvom štátnej pokladnice, z eurofondov alebo zo SZRB, formou splátkových úverov so splatnosťou min. 2 roky, s odloženým začiatkom splácania istiny o 6 mesiacov.

Prezident SŽZ Stanislav Čižmárik apeluje na štát: „Očakávame okamžitú a účinnú podporu, pretože beznádej a obavy týchto ľudí, ktorí sa už desiatky rokov sami starajú o seba, o svojich blízkych a o zamestnancov, sú veľmi veľké“.

Zároveň Slovenský živnostenský zväz požaduje zriadenie centrálneho informačného miesta, napríklad na webovej stránke Úradu vlády SR, kde budú aktuálne zverejňované všetky schválené zmeny daňových, ekonomických a sociálnych zákonov, aby podnikatelia mali včasné a presné informácie o platne prijatých opatreniach.

Zdroj: https://www.szz.sk/