Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - podnikatelia - druhé kolo

Výsledky zasadnutia hodnotiacej Komisie Komponentu 2- druhého kola Výzvy, por. č. 2/2022.

Na základe zverejnenej výzvy Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov- podnikatelia – zasadala dňa 19. 10. 2022 hodnotiaca Komisia. Tá rozhodla nasledovne:

Schválené žiadosti (žiadateľ, dátum zasadnutia Komisie, účel podpory, výška podpory):

  • NINE SPORT s. r. o. – 19. 10. 2022 - poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva- 19 000€
  • Continium Technologies s. r. o. – 19. 10. 2022 - poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva- 25 000€
  • Small Business Innovations s.r.o. – 19. 10. 2022 - poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva- 25 000€

Neschválené žiadosti ( žiadosť č., dátum zasadnutia Komisie, dôvod neschválenia):

  • 18.- 19. 10. 2022 - poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva- unikátnosť riešenia
  • 21.- 19. 10. 2022 - poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva- Prínos a trhový potenciál
  • 22.- 19. 10. 2022 - poskytovanie konzultácií a odb. poradenstva- Inovatívnosť a unikátnosť riešenia