Zapojte sa: Staňte sa spoluautorom časopisu InBiznis. Vaša fotka môže ozdobiť jeho titulku

Čo je podľa vás rýdzo slovenské a zároveň svetové. Odfotografujte to a pošlite. Vašej fantázii nekladieme žiadne medze. Najlepšie fotky uverejníme v ďalšom vydaní nášho časopisu, ktorý sa bude venovať práve tejto téme.

Slovensko môže v mnohých ohľadoch konkurovať svetovej kvalite. Naša krajina je síce malá, ale obdarená nevšednou prírodnou krásou. Navyše tu máme ľudí, ktorých ženie potreba tvoriť a prekonávať, čo už bolo vytvorené. Dali sme svetu lietajúce auto, padák, dynamo, rádiový prenos, rozložiteľný bioplast, či žincicu a ešte sme zďaleka neskončili.

Slovensko sa môže pýšiť toľkými prírodnými, kultúrnymi, či vedecko-technickými kvalitami, a pritom sa o mnohých z nich dostatočne nehovorí. 

Poďme to zmeniť!

Najbližšie číslo časopisu InBiznis, nielen pre podnikateľov, bude poctou všetkému, čo je slovenské a môže byť s hrdosťou považované aj za svetové. Vyzývame všetkých, ktorým je táto myšlienka blízka a cítia, že na Slovensku je čo obdivovať, aby nám posielali fotky, ktoré to dokazujú. Chceme vidieť, čo je podľa vás slovenské a zároveň svetové.

Vybrané fotky uverejníme v článku v pripravovanom čísle InBiznis a najoriginálnejšiu použijeme na titulnú stranu.

Fotografie posielajte na adresu marketing@sbagency.sk 

do 20.9. 2020.

Foto-súťaž-_FB.jpg

Všetky články a vydania časopisu InBiznis nájdete na stránke http://inbiznis.sk/