Vysokoškoláci sa zdokonaľujú vo vytváraní podnikateľských plánov

 

Študenti Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave sa vďaka aktívnej spolupráci Slovak Business Agency a Inštitútu manažmentu UCM učia ako rozbehnúť vlastný biznis. Počas jedného novembrového týždňa odovzdali  skúsení lektori z praxe študentom potrebné informácie k začatiu podnikania.


Vyučovanie obohatila viacdňová online Škola podnikania realizovaná prostredníctvom projektu Národného podnikateľského centra (NPC), na ktorú sa prihlásilo viac ako 150 študentov. Tí boli rozdelení do menších skupín, kde sa počas 3 dní vzdelávali v oblasti legislatívy, marketingu, financií či práva. ,,Naši študenti Inštitútu manažmentu študujúci v študijných programoch Manažment kvality a Manažment v turizme a hotelierstve hodnotia spoluprácu s SBA veľmi pozitívne, čo potvrdila ich početná účasť na projekte ako aj aktívne dopytovanie sa lektorov počas vzdelávacích blokov, keďže jednou z kľúčových manažérskych kompetencií je podnikateľské myslenie a mnohí študenti majú ambiciózne plány smerujúce k založeniu si vlastnej podnikateľskej činnosti po skončení štúdia (niektorí už počas štúdia).“ uvádza doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. poverená funkciou riaditeľky Inštitútu manažmentu na UCM v Trnave.

Experti z praxe im objasnili, ako postupovať pri zakladaní podnikania, pripraviť finančný rozpočet či ako právne ochrániť svoj nápad. Podelili sa aj o tipy na dobrú marketingovú stratégiu. Okrem toho, sa zamerali aj na dizajn nových produktov a služieb. Získané informácie pomôžu študentom zorientovať sa v spleti otázok, ktoré podnikatelia v ich začiatkoch riešia. ,,Veríme, že v slovenských vysokoškolských laviciach sedí mnoho talentov s inovatívnymi biznis nápadmi. Aby skvelé nápady študentov  neostali v šuplíku, po celom Slovensku spolupracujeme so školami a učíme študentov dôležitým podnikateľským zručnostiam,“ objasňuje Mgr. Martin Holák, PhD., Generálny riaditeľ Slovak Business Agency.

škola podnika_I..pngŠkola podnikania I.

 

Služby Národného podnikateľského centra obohatilo vyučovanie študentom manažmentu aj inšpiratívnym podujatím. Online networking Živá knižnica podnikateľa umožnila študentom nahliadnuť do životov úspešných podnikateľov. Podelili sa s nimi o skúsenosti, svoj príbeh a knihy, ktoré ich v podnikaní ovplyvnili. ,,Uvedený fakt vytvára pomerne široký priestor aj na ďalšiu spoluprácu s SBA, keďže sami študenti prichádzajú s nápadmi, potrebami a otázkami, na ktoré chcú poznať odpovede. Aj projekt Živá knižnica podnikateľa je výsledkom vzájomnej komunikácie potrieb študentov s manažérmi NPC, ktorí pomohli študentom inštitútu ich predstavy - stretnutie sa so ,,živými knihami“ pripraviť a zorganizovať. Sme radi, že náš Inštitút manažmentu môže svojim študentom aj takýmito projektami nad rámec štandardu vysokoškolského štúdia skvalitniť obsah štúdia a zatraktívniť ich postavenie na trhu práce, keďže výstupom z projektu bolo aj získanie certifikátu o absolvovaní školy podnikania, ktorý obohatí životopisy študentov,“ dodáva doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

V rámci dobre rozbehnutej spolupráce s univerzitou, tím Akceleračného programu NPC v Trnave pripravuje ďalšie aktivity na rok 2022 aj pre študentov z iných odborov. ,,Aktívna spolupráca s Inštitútom manažmentu v Trnave, je príkladom dobrej spolupráce medzi verejnými inštitúciami. Spoločne nám záleží na tom, aby  študenti po skončení školy  jednoducho rozbehli svoje podnikanie,“ uzatvára Mgr. Danka Chválová, manažérka Akceleračného programu v Trnave.


Národný projekt NPC v regiónoch je spolufinancovaný z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra.