Výsledky výzvy: Vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete (Startup Sharks) - september 2023

Výsledky zasadnutia Komisie I/2023.

Na základe zverejnenej výzvy - Startupisti, vycestujte s nami na podujatia doma i vo svete – zasadala 5.9.2023, Komisia I/2023. Tá rozhodla nasledovne:

Schválené žiadosti podnikatelia: 

PODNIKATELIA

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Výška podpory

Grizzly.SKI s.r.o.

5.9.2023

13 933,89 €

DAITABLE s.r.o.

5.9.2022

13 037,76 €

NextRetreat s.r.o.

5.9.2022

6000 €

BinarBase s.r.o.

5.9.2022

5300 €

elv.ai, j.s.a.

5.9.2023

5300 €

Forvio s.r.o.

5.9.2023

6000 €

E.bot Technology s.r.o.

5.9.2023

5300 €

Airvolute s.r.o.

5.9.2023

10 812,15 €

Tirn Technology s.r.o.

5.9.2023

5167,80 €

IO s.r.o.

5.9.2023

2760,75 €

Eatster s.r.o.

5.9.2023

1815,75 €

 

NEPODNIKATELIA

 

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Výška podpory

Lucia Drobná

5.9.2023

1000 €

 

Neschválené žiadosti:

 

Žiadateľ

Dátum zasadnutia Komisie

Dôvod neschválenia

Č .3

5.9.2023

vyššia inovatívnosť konkurenčných projektov

Č. 4

5.9.2023

vyššia inovatívnosť konkurenčných projektov

Č.10

5.9.2023

vyššia inovatívnosť konkurenčných projektov

Č.20

5.9.2023

vyššia inovatívnosť konkurenčných projektov

Č.21

5.9.2023

vyššia inovatívnosť konkurenčných projektov

Č. 22

5.9.2023

vyššia inovatívnosť konkurenčných projektov