Výsledky výzvy: Inkubátor – Virtuálne členstvo / Bratislava

Výsledky Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného podnikateľského centra v Bratislave Inkubátor – Virtuálne členstvo  

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je poskytovaná možnosť získať Virtuálne členstvo v Inkubátore NPC všetkým začínajúcim podnikateľom, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Úspešní a Výberovou komisiou schválení Žiadatelia získajú v rámci Virtuálneho členstva neobmedzený prístup k zasadacím a iným technickým priestorom s dostupnou infraštruktúrou v priestoroch Inkubátora NPC. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti. 

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 15. decembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu.  

Úspešný Žiadateľ o Virtuálne členstvo: 

  • Mgr. Katarína Humeníková  

Vybranému Žiadateľovi srdečne gratulujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.png