Výsledky výzvy: Inkubátor – Fyzické členstvo a Virtuálne členstvo / Bratislava

V rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC II – BA kraj je poskytovaná možnosť získať Fyzické a Virtuálne členstvo v Inkubátore NPC všetkým začínajúcim podnikateľom, tak právnickým ako aj fyzickým osobám. Úspešní a Výberovou komisiou schválení Žiadatelia získajú v rámci Fyzického členstva neobmedzený prístup ku kancelárskym priestorom a v rámci oboch členstiev prístup k zasadacím a iným technickým priestorom s dostupnou infraštruktúrou. Navyše, získajú možnosť využívať služby mentora, na mieru šité poradenstvo a biznis networking pre lepšiu realizáciu svojej podnikateľskej činnosti.

Na základe výzvy, ktorá bola zverejnená na našom webe, zasadla 24. mája 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory Žiadateľom v rámci aktivít Inkubačného programu.

Úspešní Žiadatelia o Fyzické členstvo:

  • Crystal Lake Investments s. r. o.
  • Mgr. Vladimír Baláž

Úspešní Žiadatelia o Virtuálne členstvo:

  • Požičovňa Hračiek s.r.o.

Vybraným Žiadateľom srdečne gratulujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.

Žiadatelia, ktorí nedosiahli dostatočný počet bodov potrebných na schválenie Žiadosti:

  • V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2022_0001_PO-0001
  • V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2022_0001_PO-0002
  • V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2022_0001_PO-0003
  • V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2022_0001_PO-0004
  • V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2022_0001_PO-0006
  • V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2022_0001_PO-0007
  • V_14-INKUBATOR_FC_NP-BA_2022_0001_PO-0008
loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg