Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj / januar

 

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 18-19.1.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu.

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

Úspešní žiadatelia:

 • daren & curtis, s.r.o.
 • VAŠA HAVARIJNÁ spol. s r.o.
 • GoMerch s. r. o.
 • ZľavaDňa, s.r.o.
 • MADWIRE, s. r. o.
 • Golf in one, s.r.o.
 • MERCURI INTERNATIONAL s.r.o.
 • HOTEL MAMAS a.s.
 • AVIANA PLUS, s.r.o.
 • AVEPHARMA, s. r. o.
 • DIW s.r.o.
 • VIA - MIA, s.r.o.
 • Building Products, s. r. o.
 • PRESPOR spol. s r.o.
 • ACEA s.r.o.
 • TAYLLOR & COX Slovensko, a. s.
 • DAMITA COSMETICS spol. s r. o.
 • VENARI, s. r. o.
 • Pearl Dental, s. r. o.
 • Adelle Davis, s.r.o.

Neúspešní žiadatelia:

 • Karma Foods SK s.r.o.
 • Grand Imperial, s.r.o.
 • DEVEHO consulting s.r.o.
 • Songoroo s. r. o.
 • RINNERS. SK s.r.o.
 • PROFESIONALITA, spol. s r.o.
 • Aston ITM, spol. s r.o.
 • BRATISLAVA PROPERTY SERVICES s. r. o.
 • ADL GROUP, s.r.o.
 • vitaminyprezdravie, s. r. o.
 • UPSTREAM, s. r. o.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.png