Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj / januar

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 18-19.1.2023 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu.

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

Úspešní žiadatelia:

 • daren & curtis, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0094)
 • VAŠA HAVARIJNÁ spol. s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0096)
 • GoMerch s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0097)
 • ZľavaDňa, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0098)
 • MADWIRE, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0100)
 • Golf in one, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0101)
 • MERCURI INTERNATIONAL s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0103)
 • HOTEL MAMAS a.s. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0104)
 • AVIANA PLUS, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0110)
 • AVEPHARMA, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0111)
 • DIW s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0112)
 • VIA - MIA, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0114)
 • Building Products, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0116)
 • PRESPOR spol. s r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0117)
 • ACEA s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0118)
 • TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0119)
 • DAMITA COSMETICS spol. s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0120)
 • VENARI, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0125)
 • Pearl Dental, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0127)
 • Adelle Davis, s.r.o. (V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0129)

Neúspešní žiadatelia:

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0099

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0106

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0107

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0108

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0113

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0115

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0121

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0122

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0126

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0128

V_13-PAS_NP-BA_2022_0001_PO-0130

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.png