Výsledky výzvy Firemný audit do výšky 9 600 EUR – Bratislavský kraj / december

V súvislosti s výzvou zverejnenou na npc.sk zasadala 14.12.2022 výberová komisia, ktorá rozhodovala o pridelení podpory v rámci aktivít Stážového programu. V rámci Stážového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť získať voucher poukážku na realizáciu procesného auditu spoločnosti.

Úspešní žiadatelia:

 • 1.účtovnička, s.r.o.
 • BIOMETRIC, spol. s.r.o.
 • MINDWORX, s.r.o.
 • 26HOUSE s.r.o.
 • S - Automation, s.r.o.
 • ČESMAD Slovakia
 • Babony TRE s.r.o.
 • Nástroje HORVÁTH s.r.o.
 • Webgate s.r.o.
 • Mäso od Romana, s.r.o.
 • Instea s.r.o.

Neúspešní žiadatelia:

 • OFFERO j.s.a.
 • Popcorn s.r.o.
 • Grand Oak Legal, s.r.o.
 • HOCKEY TOUR s.r.o.
 • zazito.ooo s.r.o.
 • CODIO s.r.o.
 • MikRo architects, s.r.o.
 • VEZIE, s.r.o.
 • melismichalko.sk s.r.o.
 • ESB, s.r.o.
 • aria33, s.r.o.

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 1 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg