V roku 2023 získalo podporu na poskytnutie poradenstva 31 rodinných firiem

V rámci schémy na podporu rodinného podnikania, ktorú realizuje Slovak Business Agency, dostali podporu na poskytnutie poradenstva ďalšie slovenské rodinné firmy. 

Aj v roku 2023 pokračovala Slovak Business Agency (SBA) v podpore rodinných firiem, ktoré sú v procese generačnej výmeny alebo sa na tieto zmeny pripravujú. Kľúčovo im poskytuje možnosť získať individuálne odborné poradenstvo.

Do uzávierky výzvy (14.8.2023) bolo doručených 70 žiadostí. Z nich 68 bolo postúpených výberovej komisii. Celková výška podpory, o ktorú mali rodinné firmy záujem, bola 1 211 031,00 €.

Výberová komisia na zasadnutí dňa 20. septembra 2023 schválila podporu pre 31 projektov, v celkovej sume  481 694,24 €.

Zoznam podporených projektov nájdete TU.

Viac o programe a podpore rodinného podnikania nájdete TU