Staňte sa partnerom Centra lepšej regulácie

Hľadáme podnikateľov, ktorí chcú ovplyvňovať legislatívne zmeny v zákonoch určených pre podnikateľov.


  • Máte dobré nápady, trochu času a predstavu, ako by mohli vyzerať dobré zákony pre podnikateľov?
  • Chcete pomôcť odstrániť byrokraciu z podnikateľského prostredia na Slovensku?
  • Chcete, aby prijímané zákony boli pre vaše podnikanie skutočne pozitívnou zmenou?
  • Chcete, aby tvorcovia legislatívy poznali váš názor a skúsenosti s prevádzkou podnikania?

Ak ste aspoň na jednu otázku odpovedali „áno“, hľadáme práve vás.

Ponúkame vám jedinečnú možnosť stať sa súčasťou siete partnerov Centra lepšej regulácie (CLR), právno-analytického odboru Slovak Business Agency, ktorého poslaním je znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikania na Slovensku s dôrazom na mikro, malé a stredné podniky (MSP), a to prostredníctvom:

  • účasti na konzultáciách s tvorcami zákonov a právnych aktov, a navrhovaním alternatívnych riešení z pohľadu podnikateľov
  • identifikácie problematických ustanovení existujúcej legislatívy a snahy o ich odstránenie

MÁM ZÁUJEM O SPOLUPRÁCU


 

Ako bude prebiehať spolupráca s CLR?

CLR sa ako zástupca mikro, malých a stredných podnikov, pravidelne účastní diskusie a pripomienkového procesu návrhov novej legislatívy na Slovensku.

V závislosti od pripravovaných legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú oblasti vášho podnikania alebo záujmu, sa CLR bude pýtať na váš názor ohľadom plánovaných zmien. Váš názor bude následne spoločne s alternatívnymi riešeniami problému tlmočiť tvorcom legislatívy (najčastejšie ministerstvám).

Spolupráca bude občasná a oslovíme vás len, ak sa bude pripravovať legislatíva týkajúca sa oblasti vášho podnikania. V našom dotazníku vyplňte len oblasti, ktoré sa vás týkajú, resp. vás zaujímajú.

CLR bude takisto od vás priebežne zbierať podnety ohľadom existujúcej byrokratickej alebo regulačnej záťaže, ktorú by ste radi odstránili s cieľom zjednodušiť vaše podnikanie.

Akou formou bude prebiehať komunikácia?

Za účelom zistenia vášho názoru je najlepšou formou komunikácie či už osobné stretnutie, alebo telefonický rozhovor, resp. video hovor. Výber formy komunikácie však necháme na vás.

Čo získate spoluprácou vy?

Spoluprácou s CLR získate aktuálne informácie o pripravovaných legislatívnych zmenách a antibyrokratických balíčkoch MH SR, ako aj hlas pri tvorbe regulácií, ktoré zásadne ovplyvňujú vaše podnikanie.

Tešíme sa na vás!

CHCEM SA STAŤ PARTNEROM

Viac o aktivitách CLR sa dozviete na našej webovej stránke lepsiezakony.sk