Správa OECD o podmienkach podnikania MSP na Slovensku

Podpora mladých inovatívnych firiem, digitalizácia, rozšírenie finančných nástrojov či zjednodušenie regulácie. Potrebu realizácie týchto aspektov vyzdvihol štátny tajomník MH SR Ján Oravec počas online diskusie k zverejneniu Správy OECD o politike MSP a podnikania v SR. Štátny tajomník sa zároveň stotožnil so závermi predstavenej analýzy a identifikovanými odporúčaniami OECD.

Z dielne OECD Vám prinášame súhrnnú správu zistení a odporúčaní, týkajúcu sa podnikania malých a stredných podnikov na Slovensku, ktorá vznikla ako výsledok dvojročnej spolupráce s expertmi OECD na žiadosť Slovenska.

Správa je prínosom do diskusie o plánovaní aktuálnych opatrení a celkovom nastavení pokrízovej obnovy a politiky MSP a podnikania na Slovensku do budúcna.

Okrem analýzy charakteristík výkonnosti MSP a podnikania v SR, podnikateľského prostredia, rámca tvorby politík, regionálneho rozmeru, digitalizácie MSP, či inklúzie žien, mladých a Rómov do podnikania, správa obsahuje niekoľko desiatok odporúčaní OECD s ktorými sa stotožnil aj zástupca MH SR, štátny tajomník Ján Oravec, ale aj zástupcovia podnikateľov – Združenia podnikateľov Slovenska, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Slovak Business Agency, ktorá na príprave správy participovala.

Viac sa dočítate TU

Pozrite si celú správu, kliknite na obrázok

 

Sprava OECD.png