Správa o stave MSP na Slovensku v roku 2020

Pandémia COVID-19 bola bezvýhradne ústredným faktorom ekonomického prostredia v roku 2020. Negatívne dopady koronakrízy sa na Slovensku premietli aj do výkonnosti sektora MSP. Pandémia sa dotkla všetkých sledovaných ekonomických ukazovateľov MSP.

V správe o stave malého a stredného podnikania sú prezentované aj výsledky Centra lepšej regulácie a ich snahy o zlepšenie legislatívnych podmienok podnikania MSP na Slovensku.

Správu o stave MSP na Slovensku v roku 2020 si môžete stiahnuť TU

ZDROJ: http://monitoringmsp.sk/


Projekt Monitoring podnikateľského prostredia: hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. Zámerom je systematicky monitorovať podnikateľské prostredie v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy SBAfE.