Škola moderného podnikania

Manažment, riadenie, financie sú súčasťou každého podnikania. Ako tieto oblasti uchopiť, keď ste menší podnik?


V Národnom podnikateľskom centre sa počas 9 štvrtkov zameriame na témy, ktoré obohatia nielen začínajúcu firmu ale aj etablovanú. Experti z praxe vás zorientujú v aktuálnych podnikateľských témach, a prinesú vám informácie, ktoré je dobre vedieť v rýchlo meniacom sa svete.

 

Akola moderneho podnikania (FB cover+Newsletter).jpg

Registrácia:

V prípade záujmu zúčastniť sa viacerých seminárov, je potrebné registrovať sa na každé vybrané podujatie. Počet miest je limitovaný a v prípade naplnenia kapacity si vyhradzujeme právo ukončiť prihlasovanie pred stanoveným termínom.

 

30.3. Efektívna prezentácia firmy

Získajte návod na to, ako urobiť z online prezentácie podnikania efektívny projekt, a to bez ohľadu na etapu vášho podnikania. Na seminári získate cenné rady z praxe, ako využívať nástroje, ktoré sú spojené s prezentáciou či predajom v online priestore.

ZAREGISTROVAŤ SA

 

13.4. Firemná kultúra a hodnoty v podnikaní 

Zatiaľ čo v minulosti sa firemnou kultúrou zaoberali skôr spoločnosti s tisíckami zamestnancov, dnes si už aj majitelia malých a stredných firiem uvedomujú, že zdravá firemná kultúra vytvára predpoklady na to, aby zamestnanci podávali čo najlepšie výkony a napĺňali požiadavky zákazníkov. 

OSTATNÉ KRAJE: ZAREGISTROVAŤ SA

BRATISLAVSKÝ KRAJ: ZAREGISTROVAŤ SA

 

27.4. Financie pod kontrolou

Životaschopné podnikanie si vyžaduje mať pod kontrolou kľúčové procesy a vedieť zodpovedne plánovať a riadiť finančné toky. A to aj v krízovom období. Na praktickom seminári identifikujete oblasti, ktoré sa dajú zlepšiť v riadení firmy, naučíte sa rozumieť číslam a maximalizovať tak váš obchodný potenciál.

ZAREGISTROVAŤ SA

 

11.5. Manuál predaja / Registrácia čoskoro

18.5. Líder 21.storočia / Registrácia čoskoro

23.5. Elektronický podpis v podnikaní / Registrácia čoskoro

8.6. Digitálne nástroje v praxi / Registrácia čoskoro

22.6. Škola moderného podnikania v kocke / Registrácia čoskoro

 

S registráciou vám radi poradíme. Kontaktujte nás:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk

 

PRE KOHO SU PODUJATIA URČENÉ?

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).