Škola moderného podnikania

Manažment, riadenie, financie sú súčasťou každého podnikania. Ako tieto oblasti uchopiť, keď ste menší podnik?


V Národnom podnikateľskom centre sa počas 9 štvrtkov zameriame na témy, ktoré obohatia nielen začínajúcu firmu ale aj etablovanú. Experti z praxe vás zorientujú v aktuálnych podnikateľských témach, a prinesú vám informácie, ktoré je dobre vedieť v rýchlo meniacom sa svete.

Akola moderneho podnikania (FB cover+Newsletter).jpg

Registrácia:

V prípade záujmu zúčastniť sa viacerých seminárov, je potrebné registrovať sa na každé vybrané podujatie. Počet miest je limitovaný a v prípade naplnenia kapacity si vyhradzujeme právo ukončiť prihlasovanie pred stanoveným termínom.

 

 

8.6. Digitálne nástroje v praxi

Podnikatelia a ich zamestnanci nevyužívajú potenciál nástrojov, s ktorými pracujú v digitálnom svete. Strácajú vzácny čas a zvyšujú svoju frustráciu, ak sa im v ich používaní vôbec nedarí. Workshop je zameraný na maximálne posilnenie zručností v používaní programov, s ktorými denne pracujeme, ako sú mailové aplikácie, kalendáre, pripomienky, textové a tabuľkové procesory a podobne.

REGISTRÁCIA PRE FIRMY Z  BRATISLAVSKÉHO KRAJA

REGISTRÁCIA PRE FIRMY Z INÉHO KRAJA 

 

 

22.6. Škola moderného podnikania v kocke / Registrácia čoskoro


S registráciou vám radi poradíme. Kontaktujte nás:

Tím Rastového programu NPC Trnava: rp.tt@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Nitra: rp.nr@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Banská Bystrica: rp.bb@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Tím Rastového programu NPC Prešov: rp.po@npc.sk

 

PRE KOHO SU PODUJATIA URČENÉ?

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).