SBA podpísala memorandum o spolupráci s Košickým samosprávnym krajom

Podpora malých a stredných podnikateľov v cestovnom ruchu je v období koronakrízy kľúčová. Vzájomná spolupráca prinesie podnikateľom i záujemcom o podnikanie v cestovnom ruchu bezplatnú podporu v ich rozvoji a napredovaní.

Slovak Business Agency naďalej plní svoje poslanie. Najnovšie nadviazala spoluprácu s Košickým samosprávnym krajom a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Spoločne sa budú podieľať na raste malých a stredných podnikov v oblasti cestovného ruchu v Košickom kraji. Zaviazali sa k tomu v memorande, ktoré v stredu 28. júla podpísali predseda Košického samosprávneho kraj Ing. Rastislav Trnka a generálny riaditeľ Slovak Bussines Agency Mgr. Martin Holák, PhD.

"Na ekonomický rast mnohých podnikov pôsobiacich v Košickom kraji má vplyv aj  cestovný ruch a turizmus. Naším zámerom je prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikateľských subjektov a rozvoju ďalších biznis plánov. Z tohto dôvodu je dôležité vzájomne prepojenie tých, ktorí vedia malé a stredné podnikanie podporiť. Spájanie a vzájomná pomoc je cesta k spoločnému napredovaniu,“ hovorí generálny riaditeľ Slovak Business Agency Mgr. Martin Holák, PhD.

IMG_5767-retjpg.jpg

Cieľom spolupráce je podpora podnikateľov v cestovnom ruchu a turizme ako aj podpora záujemcov o podnikanie v tejto oblasti. Bezplatnú podporu zabezpečuje Slovak Business Agency prostredníctvom Národného podnikateľského centra. Táto pomoc bude pozostávať z bezplatného vzdelávania, poradenstva či mentoringu. Zabezpečovať ju budú experti, ktorí Košický kraj poznajú a orientujú sa v podnikateľských témach ako zvýšenie kvality služieb, marketingová  komunikácia, inovácie či ovládajú zručnosti moderného podnikateľa. 

„Turistický rozvoj často stojí práve na malých a stredných podnikateľoch, ktorým vďačíme za služby a produkty, typické pre konkrétne lokality. Je to sektor, ktorý práve v týchto neľahkých časoch potrebuje podporu. Spečatenie spolupráce s organizáciou zameranou na rozvoj podnikania je  ďalším krokom, ktorým sa snažíme pomôcť našim malým a stredným podnikom zvládnuť následky pandémie,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka.

IMG_0684 – kópia.JPGZ ľavej strany Jana Kolesárová (hlavný odborný koordinátor - Národné podnikateľské centrum Košice) a predseda Košického samosprávneho kraj Ing. Rastislav Trnka.