Podpora internacionalizácie MSP v uplynulom roku

Národný projekt poskytol vlani vyše 1300 individuálnych služieb a 38-tisíc hodín poradenstva

Vyše 860 jedinečných klientov, viac ako 1300 poskytnutých individuálnych služieb a vyše 38 500 hodín poradenstva poskytla Slovak Business Agency v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov za uplynulý rok. Vo všetkých troch ukazovateľov ide v porovnaní s predchádzajúcim rokom o výrazný nárast. V prípade poskytnutých hodín poradenstva je zvýšenie takmer o trojnásobné.

Spolupráca ako cesta

Najväčší podiel na poskytnutých hodinách poradenstva malo v uplynulom roku dlhodobé individuálne poradenstvo (vyše 21-tisíc), no mimoriadny záujem bol aj o krátkodobé poradenstvo, v ktorom oslovení odborníci pomáhali jednotlivým firmám riešiť aktuálne problémy. Či už pri stabilizácii svojho podnikania alebo pri nastavovaní nových služieb pre budúci rozvoj smerom na zahraničné trhy.

Naše služby využili aj napríklad v spoločnosti Gramina z Valalikov – firme, ktorá už niekoľko rokov stavia montované domy špičkovej kvality - z tenkostennej ocele z výhradne certifikovaných materiálov. Tá mala záujem o správne nastavenie marketingu na sociálnych sieťach v snahe o čo najefektívnejšiu komunikáciu so zákazníkom.

„Aj keď organizačne v našej spoločnosti nemáme čas na prípravu sociálnych sietí a preto sme museli riešiť spoluprácu aj s externými firmami, jednoznačne nám poradenstvo ukázalo cestu, ako sa ďalej rozvíjať. Ak by sa nám naskytla možnosť spolupracovať s SBA aj v budúcnosti, veľmi radi by sme ju využili,“ prezradil nám Ondrej Fedorko, CEO spoločnosti Gramina, ktorá sa aktuálne snaží ponúkať svoje služby aj v zahraničí. „Radi by sme s našim produktom expandovali aj do Česka. Verím, že aj tam dokáže byť naša firma zisková,“ zakončil Fedorko.

Aj podpora pre komunitárne programy EÚ

Projekt od samotného začiatku zrealizoval už vyše sto seminárov v rôznych oblastiach a ponúka aj možnosť odborného projektového poradenstva pre zapájanie sa do komunitárnych programov EÚ. Jeho súčasťou bola nielen podpora unikátnych nápadov ale aj pomoc zameraná na podávanie žiadostí o podporu pri samotnom podávaní projektu. Napríklad v programe Horizont Európa, ktorý je najväčším programom EÚ na podporu výskumu a inovácií.

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.jpg