Nová BOZP príručka pomôže živnostníkom pri dodržiavaní pravidiel

Národný inšpektorát práce, Slovenský živnostenský zväz a Slovak Business Agency pripravili vo vzájomnej spolupráci príručku BOZP u živnostníka, ktorej cieľom je pomôcť živnostníkom pri dodržiavaní pravidiel BOZP a prispieť k šíreniu dobrej praxe v tejto oblasti.

V jej obsahu nájdete vysvetlené zák­ladné pojmy, s ktorými sa stretávate pri BOZP. Sú v nej podrobne rozpí­sané povinnosti a požiadavky, ktoré musí živnostník spĺňať podľa povahy jeho práce. Príručka je prehľadne rozdelená do troch hlavných častí:

  • Požiadavky na BOZP týkajúce sa živnostníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti bez účasti iných osôb.
  • Požiadavky na BOZP týkajúce sa živnostníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na spoločných pracoviskách.
  • Požiadavky na BOZP týkajúce sa živnostníkov, ktorí vykonávajú pracovné činnosti na staveniskách.

POZRITE SI ALEBO STIAHNITE SI BROŽÚRKU HNEĎ

„Pravidlá a nariadenia v oblasti BOZP sú obvykle prijímané s ohľadom na zamestnancov a ochranu ich života a zdravia. V dnešnej dobe, keď je veľmi rozšírené podnikanie formou živnosti, je dôležité zdôrazňovať a pripomí­nať, že pravidlá BOZP sa v primera­nej miere vzťahujú aj na živnostníka. Je v záujme živnostníkov primerane sa chrániť a zodpovedne zabezpečiť svoje pracovisko, aby bolo bezpečné a aj pri dlhodobom vykonávaní prác spĺňalo podmienky na ochranu života a zdravia živnostníka,“ povedal Stanislav Čižmárik, prezident Slovenského živnostenského zväzu