Národný projekt NPC v regiónoch: Procesný audit / november

 

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.


Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 09. a 10. novembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

 

Úspešní žiadatelia:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0162

Ing. Ján Hric - STETEX

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0165

DROBNOCHOV, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0167

DUODENT Banská Bystrica, spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0168

VENDING, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0171

EKOM PLUS, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0172

XENEX, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0174

FEX s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0175

VETECH-SK, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0180

Pro mont ms, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0181

Innocent Store, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0182

KOPRETINA TN s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0183

TRUCK TATRY, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0184

VJP SK s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0186

KAMAC s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0191

UDERMAN s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0192

Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0188

eMKa Plus, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0197

Bc. Dominik Šugerek

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0200

HENDI CENTRUM s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0202

OLEJÁRI s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0204

scity s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0206

Slovenská živnostenská komora

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0208

IBO s.r.o.

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0163

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0164

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0166

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0169

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0170

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0173

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0176

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0177

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0178

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0179

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0185

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0187

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0188

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0189

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0190

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0193

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0195

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0196

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0198

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0199

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0201

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0203

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0205

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0207

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0209

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

 

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg