Mala pandémia vplyv na početnosť MSP v roku 2020?

 

Pandémia COVID-19 bola ústredným faktorom ekonomického prostredia v roku 2020. Negatívne dopady koronakrízy sa na Slovensku nepochybne premietli aj na výkonnosti sektora MSP.  Početnosť MSP však neutrpela.


Napriek mnohým negatívnym dopadom došlo k zníženiu počtu zaniknutých subjektov, za ktorým stoja aj prijaté podporné korona opatrenia. Ich čerpanie bolo podmienené udržaním podnikateľskej činnosti. V roku 2020 sa počet zaniknutých MSP medziročne znížil o 15,1 %, čo kladne ovplyvnilo vývoj čistého prírastku podnikateľských subjektov.

5205a3194dcf48cc8fe0b5eda54e63ce-0001.jpg

Viac informácií k téme nájdete v publikácií Správa o stave MSP v SR v roku 2020.


Analýza Správa o stave MSP v SR v roku 2020  bola realizovaná v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. www.monitoringmsp.sk