Gastrolístky a zavedenie finančného príspevku na stravu zamestnancov

Čo je pre podnikateľov optimálne? Čo by chceli využívať? Stravné lístky alebo radšej finančný príspevok pre svojich zamestnancov. Oceníme váš názor v našom prieskume.

Pomôžte Centru lepšej regulácie (právno-analytický odbor Slovak Business Agency) identifikovať vplyvy zavedenia možnosti výberu medzi stravnými lístkami a finančným príspevkom zo strany zamestnanca.  Zamestnávatelia majú túto povinnosť, umožniť zamestnancom vybrať si jednu z dvoch možností, najneskôr od 1.1.2022.

Naším cieľom je zistiť nárast administratívnej záťaže zamestnávateľa spojenej s touto zmenou a výsledky zapracovať do tzv. Testu MSP.

Ak máte záujem zapojiť sa do prieskumu, kliknite SEM