Dotáciu na rozvoj podnikateľských zručností získalo 13 projektov

Slovak Business Agency spustila v máji tohto roku už druhú Výzvu na podporu projektov na rozvoj podnikateľských zručností (Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Komponentu 1 Schémy na podporu podnikateľského vzdelávania).

Cieľom tejto Výzvy bolo podporiť projekty rozvíjajúce podnikavosť a mäkké zručnosti vychádzajúce z Európskeho referenčného rámca kompetencií v oblasti podnikania.

Komisia počas dvoch dní vyberala spomedzi 32 žiadostí, ktoré dokopy žiadali o finančné prostriedky vo výške 592 669 eur. Na Výzvu bolo na rok 2022 alokovaných 250 000 eur.

Vybraných bolo 13 projektov, ktoré budú podporené celkovou sumou 147 029 eur. Cieľovou skupinou projektov sú žiaci naprieč všetkými stupňami vzdelávania od materskej až po vysokú školu, ako aj učitelia a pedagogickí zamestnanci.

Zoznam podporených projektov nájdete TU.