Dopyt po podpore, ktorá sa končí

Slovak Business Agency od roku 2017 realizuje národný projekt Národné podnikateľské centrá v regiónoch. Po plánovanom šesťročnom pôsobení podnikateľské centrá v regiónoch dňa 31.10. 2023 končia.


Projekt priniesol do regiónov široké spektrum bezplatných služieb pre malé a stredné firmy, ako aj záujemcom o podnikanie. „Služby sme nastavili tak, aby kopírovali životný cyklus firmy, a boli sme schopní podporovať rozvoj podnikania v rôznych štádiách. Firmám sme poskytli prostredníctvom služieb zásadnejšie financovanie ich potrieb,“ hovorí Marián Letovanec, riaditeľ Sekcie národných a medzinárodných programov.

Bezplatné služby mnohým podnikateľom a podnikateľkám v regiónoch pomohli, podporili ich rast, správne nasmerovali biznis či priniesli nové príležitosti. Podniky využívali podnikateľské poradenstvo na mieru, poukážky na procesný audit, a tiež pravidelné semináre.„Toto poradenstvo si veľmi cením. Prišlo v správnu dobu a veľmi nám pomohlo. S našim lektorom sme sa venovali celkovej firemnej stratégii, novému smerovaniu firmy. Bolo to práve v čase, keď sme sa rozhodovali pre vstup do nového nábytkárskeho segmentu, robili sme si analýzu trhu, hľadali pre nás ten najvhodnejší. Aj vďaka poradenstvu a znalostiam lektora sme sa napokon rozhodli pre spomenutý segment - kancelársky nábytok,“ hovorí Martin Guttman v rozhovore pre InBiznis.

Skúsenosť s Národným podnikateľským centrom opísala v rozhovore pre InBiznis aj Lenka Cenigová, zakladateľka značky Be Lenka. Firma získala podporu v čase, kedy začala personálne rásť a v tomto štádiu už potrebovala nastaviť procesy a plán fungovania. „V Národnom podnikateľskom centre sme využili individuálne poradenstvo. Mali sme výbornú konzultantku, ktorá individuálne rozvíjala zručnosti našich zamestnancov. Zameriavali sme sa predovšetkým na zavádzanie procesov vo firme,“ hovorí Lenka Cenigová.

Ciele naplnené aj napriek byrokracií

Bezplatné služby využilo viac ako 15 745 malých a stredných podnikateľov, 15 528 záujemcov o podnikanie. Firmám bolo poskytnutých 20 223 poradenstiev, na ktorých strávili 158 392 hodín. Na rôzne biznis témy sa zorganizovalo 1 470 podujatí, mentorovalo a prednášalo 2 020 odborníkov. „Projekt naplnil ciele nielen z hľadiska podporených klientov, ale aj kvality. Z hodnotiacich správ vieme, že spokojnosť klientov sa pohybuje na úrovni 93 percent,“ hovorí Letovanec.

Agentúra často narážala na obavy klientov z prílišnej administratívy. Podnikli sme kroky, ktoré zmiernili požiadavky na klientov pri využívaní služieb. Aj preto viac ako 74 percent klientov bolo spokojných s procesom  registrácie. Do budúcna ale existuje pre regulátora výzva, zásadne obmedziť byrokraciu a sústrediť sa na služby,“ hovorí Letovanec.

Stabilný partner pre MSP

Slovak Business Agency podporuje malé a stredné podniky už 30 rokov. Národné projekty, ktoré realizovala, postupne končia, no firmy budú mať možnosť využívať podporné schémy zamerané na rodinné podniky, startupy, rozvoj podnikateľských zručností či úverové financovanie malých podnikov. „Od januára 2024 budeme poskytovať služby v  limitovanom rozsahu. Rozšírenie služieb počas nasledujúceho roka závisí od schválenia nového národného projektu,“ uzatvára Letovanec.

Pritom podľa generálneho riaditeľa Slovak Business Agency Martina Holáka dokáže mať správna kombinácia podpory a zanietených ľudí významný dopad na firmy. Z analýz efektívnosti poskytovania našich služieb vyplýva, že v hodnotenom období vzrástla kumulatívna hodnota tržieb podporených klientov o 16,4 percenta na 1 905,7 mil. Eur a mediánové tržby súhrnne narástli o 22,3 percenta,“ objasňuje.

Život na projekte

Napriek výzvam, zamestnanci zažili za tie roky mnoho pozitívnych momentov. Či už vo forme poďakovania, viditeľného progresu značky alebo v podobe pozitívnej spätnej väzby. „Za pozitívny a silný moment považujem paradoxne obdobie na začiatku pandémie. Pre podnikateľov to boli ťažké časy. Som rád, že sme vtedy zareagovali promptne a zvládli im pomôcť v maximálnej možnej miere. Od viacerých sme dostali spätnú väzbu, že práve poradenstvo v tomto období bolo pre nich kľúčové z hľadiska zachovania ich podnikateľskej činnosti,“ spomína Stanislav Bíroš z Oddelenia podpory rastu MSP.

Ivica Forrová, vedúca z rovnakého oddelenia zdieľa podobné pocity. Podnikatelia kvitovali, že je tu „niekto“, kto prišiel priamo do ich regiónu, s ponukou pomôcť naštartovať ich nový biznis či rozvinúť rastúcu firmu. Unikátny charakter agentúry a úzka spolupráca s podnikateľskými združeniami nám pomohli vytvoriť služby, aké podnikatelia potrebovali. Vnímala som počas tých rokov, ako oceňujú, že sa majú s kým poradiť, riešiť ich podnikateľský problém, osvojiť si nové postupy a zručnosti, ale aj inšpirovať sa inými podnikateľskými príbehmi. To všetko bez potreby finančne participovať.“

Ak vás zaujíma hodnotenie projektov Slovak Business Agency z viacerých uhlov pohľadu či rozhovory s klientmi – úspešnými firmami, prečítajte si najnovšie číslo InBiznisu.